Dere ve deniz kenarlarında suyun akıntısıyla birikme hareket etme sonucu aşınarak toparlak hale gelen çoğunlukla elips şeklindeki ufak taştır. en küçüğü fındık ve ceviz en büyüğü zerdali boyutundadır.

× Whatsapp