Peyzaj mimarlığında drenaj tasarım ve planlamanın etkili olabilmesi içi önemli yer teşkil etmektedir.Geleceğin yaşam çevresini planlarken topografya, yapısal ve bitkisel peyzaj, mikro, makro iklimlerin ve yeşil dokunun oluşumu sırasında su ile oluşabilecek etkileri, zararları en aza indirmede, kontrol sağlamada, verimli ve ekonomik alanların sürdürlebilirliğinin oluşturulmasında drenaj yapılması peyzaj mühendisliğinde önemli bir konudur.

Arazi kotlarının belirlenmesi, gerektiğinde eş yükselti eğrilerinin yeniden düzenlenmesi, sistem detayları, arazi kesitleri, elevasyonlar gibi doğal yollar sonucu drenaj için uygun eğimlerin oluşturulması, doğal zeminlerde drenaj probleminin giderilmesidir.

Herhangi bir alanda toprağın su tutma kapasitesini aşan fazla suyun toprak içerisinde yatayda ve düşeyde hareket etmesi ya da geçirimsiz yüzeylerde çeşitli nedenlerle oluşan suyun alandan tahliyesidir.

Yapısal ya da peyzaj çalışmaları sonucunda zemin karakterleri nedeniyle farklı kullanımlar ortaya çıkmaktadır. Söz konusu kullanımlar toprak kum vs. gibi geçirgenliği yüksek karakterde olabileceği gibi, taş duvar, beton, bina yada kil gibi geçirgenliği düşük düzeyde karakter içerebilmektedir.

Drenaj sorunu iki şekilde oluşmaktadır. Birincisi geçirgenliği olmayan ya da geçirgenliği az olan zeminlerde oluşan yüzey akışları ya da birikmeler. İkincisi ise geçirgenliği yüksek zeminlerde düşeyde hareket eden suyun toprağın su tutma kapasitesinden fazlasının hareketi ile oluşan toprak altı akışlarıdır.

× Whatsapp